Adrema

U slučaju da negdje obavljate PR praksu, bilo da se radi o nekoj od agencija ili ste u uredu odjela za odnose s javnošću neke firme, Vaš će prvi posao, vrlo često, biti kreiranje nove ili ažuriranje postojeće adreme medija. Kreiranje dobre adreme zahtijevat će dosta vremena i svakako detaljnu provjeru informacija. Svaka adrema mora sadržavati sljedeće podatke: o mediju, ime i prezime novinara/ke ili urednika/ce, područje kojim se bavi (politika, sport, film, pozorište, lokalna pitanja, auto industrija...), telefonski broj, broj telefaksa, adresu elektronske pošte. Važno je zabilježiti je li medij lokalni/regionalni ili nacionalni, odnosno koje područje pokriva. Trenutno u Bosni i Hercegovini postoji više od četiri stotine različitih medija (novine, časopisi, radio, televizija, internet portali), koji kreiraju pozitivan imidž kompanije, proizvoda, uprave ili događaja. Izrada i ažuriranje adreme jedan je od vrlo važnih zadataka koji moraju biti obavljeni jer dobra adrema je vaša mala knjižica kontakata. Zato, naručite je još danas. Narudžbe i upute pošaljite na office@mediamonitoring.co.ba