Grafički dizajn

Grafički dizajn mora prenositi marketinšku poruku koja donosi rezultate i u marketinškom smislu predstavlja moćan alat pomoću kojeg je moguće komunicirati sa potrošačima. Nudimo Vam dizajn logotipa, vizit karte, memoranduma, flyera, plakata, billboarda, bannera, ambalaže, kao i dizajn i pripremu za štampu knjiga, brošura, časopisa, te ostalih kako printanih, tako i digitalnih grafičkih rješenja.