Press Monitoring

Štampani mediji

Na osnovnoj listi praćenja nalazi se nekoliko desetina dnevnih, sedmičnih, mjesečnih i periodičnih štampanih medija koje izlaze na području Bosne i Hercegovine. Odabrane članke prema tematici ili ključnim riječima smještamo u online bazu podijeljenu na više tematskih kategorija koje su definirane prema potrebama naručioca usluge. Objave smještene u web clipping (online) bazi su dostupne 24/7. Vaš press clipping također dobijate i na mail.
Online Monitoring

Web portali

Trenutno pratimo više od 100 web portala sa područja Bosne i Hercegovine. Odabrane članke prema tematici ili ključnim riječima smještamo u Bilten koji je podijeljen na više tematskih kategorija koje su definirane prema potrebama naručitelja usluge. Objave smještene u web clipping (online) bazi su dostupne 24/7. Vaš press clipping također dobivate i na mail.
Elektronski monitoring

Radio i TV monitoring

Snimamo i arhiviramo program najvažnijih i najgledanijih TV/Radio stanica u Bosni i Hercegovini. Možemo organizirati i praćenje emisija s područja cijele Bosne i Hercegovine koje nisu na popisu praćenja, ukoliko to unaprijed naručite. Odabrane snimke, smještamo u online bazu u tematske kategorije koje olakšavaju pretragu objava. Emisije se prate prema ključnim riječima koje su definirane od strane naručioca. Osim web clipping baze u koju se pohranjuju sve medijske objave, informacije o svakoj novoj snimci dostavljamo i na mail adrese korisnika.